Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Huynhhieuminh.com có giá trị và phụ thuộc vào các thành viên. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy an toàn khi truy cập website của chúng tôi. Chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tất cả thông tin cá nhân đều được xử lý an toàn.
Chúng tôi làm việc liên tục để bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng theo cách tốt nhất có thể.
Chúng tôi luôn dựa trên các cơ sở pháp lý và không thu thập, lưu trữ hoặc xử lý thông tin cá nhân của người dùng ở mức độ lớn hơn mức chúng tôi cần hoặc sử dụng thông tin đó với các mục đích khác với mục đích chúng tôi đã thu thập.
Có đầy đủ các biện pháp bảo mật, kiểm soát truy cập và các công cụ để bảo vệ dữ liệu của bạn.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các tùy chỉnh cá nhân, bao gồm các kế hoạch bảo mật hoặc đặt chỗ được tích hợp sẵn, trong các giải pháp kỹ thuật mới.
Cung cấp cho bạn cơ hội sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn miễn là điều này có thể theo luật hiện hành và trong quy tắc thành viên trên website của chúng tôi.
Có một đại diện quyền riêng tư, người sẽ tư vấn cho Huynhhieuminh.com về các nghĩa vụ tuân theo luật bảo mật và giúp kiểm tra xem Huynhhieuminh.com có tuân thủ các quy tắc này hay không.
Thông báo về cách thông tin cá nhân của người dùng được thu thập, sử dụng và lưu trữ.
Chúng tôi thực hiện điều này thông qua tuyên bố về quyền riêng tư trên website của mình. Trong đó dễ dàng giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng, bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và cho bạn biết bạn có những quyền gì.